BOUWMANAGEMENT

PB BouwInvest heeft in het verleden jarenlange ervaring opgedaan in de bouw, waardoor wij als ideale gesprekspartner u kunnen adviseren over uw bouwproject. Wij begeleiden voor u het bouwproces vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering op een effectieve manier. Het bouwmanagementproces bestaat uit twee fases, de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase.


De Voorbereidingsfase:

In de meeste gevallen heeft de opdrachtgever, samen met zijn adviseur(s), de initiatieffase doorlopen. In deze fase wordt op basis van het ‘Programma van Wensen’ van de opdrachtgever een ‘Voorlopig Ontwerp’ gemaakt. In de voorbereidingsfase van het bouwmanagement nemen wij het ‘Programma van Wensen’ verder in beschouwing en ontwikkelen wij het ‘Voorlopig Ontwerp’ door totdat er een ‘Definitief Ontwerp’ op tafel ligt.
In deze ontwikkelingsfase zetten wij continue de baten en lasten tegen elkaar af, waardoor wij een heel duidelijk beeld krijgen over welke meerwaarde een oplossing heeft en welke prijs hiervoor betaald moet worden.

De Uitvoeringsfase:

In de uitvoeringsfase definieert PB BouwInvest eerst een globaal uitvoeringsplan. Dit plan wordt vervolgens doorontwikkeld in een gedetailleerd uitvoeringsplan. Voordat er gestart kan worden met de uitvoering wordt in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een contractmanagementmodel met één of meerdere uitvoerende partijen. Als uitganspunt voor deze fase nemen wij de afgegeven omgevingsvergunning en de directiebegroting uit de vorige fase.

Voor de bouwprojectmanager is de belangrijke taak weggelegd om het ‘Programma van Wensen’, de tijdsplanning en de begroting te bewaken. In het bouwoverleg dat periodiek plaatsvindt, worden de voortgang en de afwijkingen van het bouwproces vastgelegd en bewaakt. Het bouwmanagement wordt afgerond bij de oplevering van het project. Tijdens de oplevering zal het project worden gecontroleerd op eventuele gebreken. Vervolgens kan de opdrachtgever gaan genieten van de huisvesting.